"Live in the future, and build what is missing" - Paul Graham

SAAS DAY 2018

The future of work

Sự kiện B2B Tech đầu tiên dành riêng cho các CEO & Quản lý doanh nghiệp

Có một sự thật là chúng ta không bao giờ biết điều chúng ta đang thiếu. Ông trùm ô tô Henry Ford đã chỉ ra rằng, nếu ông chỉ nghĩ về những gì đại chúng đòi hỏi, thì “những gì chúng ta làm là cho ra một con ngựa chạy nhanh hơn.” Bằng cách nhìn về tương lai, rất nhiều công nghệ đã ra đời và làm thay đổi mọi định nghĩa của chúng ta về các tiện ích chúng ta có.


Base.vn ra đời xuất phát từ một hình dung của chúng tôi về một thế hệ doanh nghiệp mới tại Việt Nam trong tương lai. Một thế hệ các doanh nghiệp làm việc thông minh, trong sáng, xuyên suốt giữa các bộ phận, cộng hưởng được ý chí của nhân viên dưới một sứ mệnh chung, và hoàn toàn “data-driven”.


Ngày 18/12 tới đây, chúng tôi rất tự hào có thể chia sẻ bức tranh tương lai ấy đến những người có cùng mong muốn nâng tầm doanh nghiệp tại Việt Nam. SaaS Day 2018 với chủ đề “The Future of Work” sẽ là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện hàng năm của chúng tôi, là cơ hội để doanh nghiệp và những người làm công nghệ đến gần nhau hơn, chia sẻ một tầm nhìn chung và cùng trở nên hoàn thiện hơn.Một số đơn vị tiêu biểu tham dự chương trình

Founder & CEO

Phạm Kim Hùng

"Công nghệ nếu được phát triển đúng hướng, sẽ không chỉ là công cụ, mà có thể thay đổi toàn diện cách thức doanh nghiệp vận hành trở nên chuẩn mực, tối ưu và khoa học”. 

© 2018, Base Enterprise. All Rights Reserved

Trở thành đơn vị tiên phong cho thế hệ doanh nghiệp mới